“Сега можех да плувам с глава над водата…”

Из романа “Огледало за сънища” на Златина Бахова, издателство Монт. “Денят на бягството ми беше топъл и слънчев, пролетта тържествуваше.

Read more

“– Сега… ще продължаваш ли… да се правиш… на много… умен?”

Из романа “Огледало за сънища” на Златина Бахова, издателство Монт. “Този път старшина Минков беше в цивилно облекло. Чакаше ме

Read more

Златина Бахова: Не си падам по парадирането нито в живота, нито в писането

Помня участието на Златина в “Ръкописът”. Тогава тя за мен не бе Златина, а Учителката по литература, която бе написала

Read more

“Да го държа настрана… Аз искам да се махне завинаги…”

Из романа “Огледало за сънища” на Златина Бахова, издателство Монт. “Ще търсиш хора, които разбират, беше казал той. Старата жена

Read more