“Чувствам се като крадец, отмъкнал най-ценното от една майка – времето, прекарано с рожбата й…”

Из романа “Нощ” на Камелия Кучер, издателство Хермес. “Натискам звънеца, а тялото ми се е сковало от дългия път и

Read more

“Тази нощ мама не броди, не шепне и не плаче. Не успявам да мигна от ужас, но така и не се осмелявам да отида при нея…”

Из романа “Нощ” на Камелия Кучер, издателство Хермес. “Споменът за лицето на майка, когато ме извика в кухнята – в

Read more