“Балансиран много внимателно, сякаш щом климатикът задуха през есента, ще го катурне…”

Из романа “Наръчник на оптимиста” на Матю Куик, издателство Емас. “Гласът на баща ми долита в сутерена: – Ето тук,

Read more