„искаше това да бъде най-добрата ѝ книга; книгата, която най-сетне ще задоволи собствените ѝ очаквания…“

Из романа "Часовете" на Майкъл Кънингам, издателство Локус Пъблишинг. "Мисис Улф Тя погледна часовника върху масата. Бяха минали почти два часа. Все още се чувстваше силна, ала знаеше, че утре ще погледне написаното днес и то със сигурност ще ѝ се стори повърхностно и претенциозно. Докато е още в главата ти, всичко винаги изглежда по-добре,... Continue Reading →

Реклами

„Всъщност може да се каже, че партито вече се е състояло, с мен или без мен…“

Из романа "Часовете" на Майкъл Кънингам, издателство Локус Пъблишинг. "– Не знам, Клариса, не знам дали ще успея да издържа – каза ѝ той. – Да издържиш какво, Ричард? – Да се правя на горд и храбър пред всички. Спомням си съвършено ясно как стоя – болен, невменяем, една развалина, която протяга треперещите си ръце,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Нагоре ↑