“Сякаш не самото действие, без значение дали е било правилно, или не, а неговите последствия придават смисъл на решението…”

Из романа “Майката на дъщеря ѝ” на Даниела Петрова, издателство Сиела. “КАТЯ ПРЕДИ  Вече се случваше. Щях да стана донор

Read more

Даниела Петрова: Имам повече идеи, отколкото време да ги осъществя

Дебютният роман на Даниела е публикуван през юни тази година първо на английски и то от едно от най-големите световни

Read more

“Това е проблемът, когато споделяш с трети човек подробности за връзката си. Играта вече не беше честна…”

Из романа “Майката на дъщеря ѝ” на Даниела Петрова, издателство Сиела. “ТАЙЛЪР ТОГАВА   Казах на Рейчъл, че Лана се

Read more

“Това не беше редно. Не трябваше да познавам донора си. Не трябваше да разговарям с нея…”

Из романа “Майката на дъщеря ѝ” на Даниела Петрова, издателство Сиела. “ЛАНА СЕГА Пътувах към къщи по линия номер едно

Read more