“Чувствам се като крадец, отмъкнал най-ценното от една майка – времето, прекарано с рожбата й…”

Из романа “Нощ” на Камелия Кучер, издателство Хермес. “Натискам звънеца, а тялото ми се е сковало от дългия път и

Read more

“Тази нощ мама не броди, не шепне и не плаче. Не успявам да мигна от ужас, но така и не се осмелявам да отида при нея…”

Из романа “Нощ” на Камелия Кучер, издателство Хермес. “Споменът за лицето на майка, когато ме извика в кухнята – в

Read more

“Защо става така, че онзи, който ти дава надежда, може и да ти я отнеме?”

Из романа “Дом” на Камелия Кучер, издателство Хермес. “Окончателно се отказвам от идеята с университета в деня, в който решавам

Read more

“Вероятно и тя мечтаеше някой да я прегърне, да й каже, че я обича, да я попита кога ще се прибере, да я погледне и да я види…”

Из романа “Дом” на Камелия Кучер, издателство Хермес. “Иска ми се да бях обръщал повече внимание на майка ми. Тогава

Read more