Бележки върху историческия роман…

Димитър Талев: “Художественото пресъздаване на действителността не е фотографиране на действителността; то е да предадеш действителността под ярка, жива и

Read more