“Изхвърлени в Америка” на Джанин Къминс, изд. ICU – ето това наричам книга-преживяване!

“Има един чудесен надпис на граничната стена откъм Тихуана, който за мен се превърна в двигател на цялото начинание. Снимах

Read more

“Надява се да ѝ каже: Мамо, това е лудост, не искам да умра, страх ме е…”

Из романа “Изхвърлени в Америка” на Джанин Къминс, издателство ICU. Превод – Надежда Розова. “Най-сетне мигрантите, насядали или налягали по

Read more