“това море, дето толкова си го искал цял живот, нарочно ти е било отказано…”

Из повестта “Жажда” на Захари Карабашлиев, издателство Сиела. “Но сега разказвам за студентския лагер, спирка “Почивка” и моята първа среща

Read more

“Целият му живот до тук е бил преодоляване. И сега това му е отнето…”

Из повестта „Жажда“ на Захари Карабашлиев, издателство Сиела. “Последното, което помни, е дъжд, силен дъжд, светкавици над сградите. Покриви на

Read more

“Нещо различно от фотограф или писател…”

Из романа “18% сиво” на Захари Карабашлиев, издателство Сиела. “Започнаха да ме пращат в командировки все по-често. Плащаха ми командировъчни

Read more