“В очите им аз бях крадецът, който е отнел плът от плътта им…”

Из романа “Живот в скалите” на Мария Лалева, издателство Книгомания. “След няколко дни с Марина отидохме при моя добра приятелка.

Read more

“Беше нощта на моя най-важен въпрос и моя най-важен отговор…”

Из романа “Живот в скалите” на Мария Лалева, издателство Книгомания. “Докато се връщахме към къщата на Луиза, мълчахме. Павел ме

Read more

“Нещо ми подсказа, че и тя бе имала своите мръсни прозорци…”

Из романа “Живот в скалите” на Мария Лалева, издателство Книгомания. “Беше един от красивите слънчеви дни на април. От онези

Read more