Златко Ангелов: Всеки човек, от когото съм вземал, е мой учител

Разглеждам записките, които съм си водила по време на четенето на дебютния сборник на Златко Ангелов, и си припомням удивлението

Read more

“…защото колкото по-слънчев е споменът, толкова повече тъга предизвиква…”

Из “Юношеска еротика” от сборника “Еротични спомени” на Златко Ангелов, издателство Сиела. “През лятото на 1991 г. бях командирован в

Read more

“Дълбоко в себе си бях сигурен, че ще ми простиш – не се сетих, че ще те нараня…”

Из “Влюбване” от сборника “Еротични спомени” на Златко Ангелов, издателство Сиела. “27 октомври 2009 Беше красив тъжен ден през ноември.

Read more