За сравненията

Емилиян Станев: "Често ние правим грешки, че вмъкваме излишни думи или велеречия, или излишни прилагателни (по три наведнъж), с доброто намерение да засилим образа. Например: "Черното му продълговато, удължено към брадичката лице, обгоряло от ветрищата" и т. н. това е претрупаност, която измъчва читателя. Вместо това не е ли по-хубаво едно точно сравнение? Разбира се.... Continue Reading →

Реклами

Емилиян Станев: "Моите първи опити да напиша разказ бяха неуспешни. Неуспешни не затова че разказът, който пишех, излизаше лош, а затова че не можех да го завърша. Той оставаше без край, отегчаваше ме още в средата и аз го захвърлях. Чудна работа! Докато отначало замисленият сюжет ми харесваше и ме увличаше, щом седнех да го... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Нагоре ↑