“Заключих, че той говори на нещо в тях и нещо в тях все пак го слуша”

Из романа “Другият сън” на Владимир Полеганов, издателство Colibri. “Веднъж с жена ми отидохме за няколко дни на океана. Наехме

Read more

“Туптенето на тъмнината продължи в настоятелния си ритъм…”

Из романа “Другият сън” на Владимир Полеганов, издателство Colibri. “Следващите дни така и не дойдоха. Когато и да погледнех през

Read more