“Не бяха взели чувал, в който да приберат котката, и той реши да я скрие под купчина съчки.”

Из романа “Дете 44” на Том Роб Смит, издателство Лъчезар Минчев, превод Силвия Желева. “Да занесат котката в селото, без

Read more