“Изследванията за съвместимост показват, че мъжът ви не е биологичният баща на Луче…”

Из романа “Да се възползвам всякак от теб” на Сара Ратаро, издателство Ентусиаст. “Онази нощ, 4.00 часът – Госпожо, елате

Read more

“Бях взела всичко мое със себе си и го носех в ръка, заедно с чувството си за вина и страха…”

Из романа “Да се възползвам всякак от теб” на Сара Ратаро, издателство Ентусиаст. “Онази вечер “Мобилният ми звъня десетина пъти.

Read more