„Пещера с размери, за които умът му не разполагаше със сравнение…“

Из „В ярката им светлина“ на Йордан Желязков, издателство Ентусиаст. "373 дена след падането на Сетен Жив щяха да го изгорят! Боговете жив щяха да го изгорят, задето смееше да направи тези няколко крачки! Сърцето на момчето блъскаше ребрата му като чук, докато краката му – и те натежали като камък – го пренасяха отвъд... Continue Reading →

Реклами

„Колко ли изгрева си видяла? Повече от мен, сигурно.“

Из "В ярката им светлина" на Йордан Желязков, издателство Ентусиаст. "372 дена след падането на Сетен Утринните лъчи се промъкваха през притворените кепенци в сумрачната стая. Множество проблясъци, породени от тях, танцуваха игриво по стоманата в ръцете на мъжа. Погледът му обхващаше двата почти сливащи се в окръжност метални полумесеца, а пръстите му притичваха по... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Нагоре ↑