“Мълчанието й ме дразнеше повече и от перспективата да проведем елементарен разговор…”

Из романа “Аутопсия на една любов” на Виктор Пасков, издателство Сиела. “В цялата вселена нямаше по-прецакан, по-смачкан и по-измамен човек

Read more

“Човече, а ти чувал ли си как свири дяволът в радиатора? Пил ли си сам-самичък водка във ваната?…”

Из романа “Аутопсия на една любов” на Виктор Пасков, издателство Сиела. “Вратата хлопна. Влезе нов посетител. Имаше вид на холандски

Read more

“Тази глава разбираше от музика и това под червеното й руно не бе кратуна…”

Из романа “Аутопсия на една любов” на Виктор Пасков, издателство Сиела. “На третия ден сутринта Ина се обади. Смънках едно

Read more

“Моето появяване щеше да е равносилно на поражение. Какво щях да правя в България? Да работя по строежите?”

Из романа “Германия, мръсна приказка” на Виктор Пасков, издателство Сиела. “Когато баща ми се появи в ГЕСТЕХАУС, парите ми бяха

Read more

“По пода, тънки, спираловидни и руси, се търкаляха току-що остриганите къдрици на дървото…”

Из романа “Балада за Георг Хених” на Виктор Пасков, издателство Сиела. “Рендето на баща ми свистеше и съскаше. От дървото

Read more

“Господи. Наистина ли си искал да седя тук, на тази кушетка, и да гледам през това стъкло?”

Из романа “Германия, мръсна приказка” на Виктор Пасков, издателство Сиела. “Стълбите до втория етаж изкачихме на пръсти. Спряхме пред безлична

Read more

“Нищо по-мръсно, нищо по-трогателно не бях виждал през живота си…”

Из романа “Германия, мръсна приказка” на Виктор Пасков, издателство Сиела.   “Пристигнахме. Пресякохме късото разстояние от перона през чакалнята. Излязохме

Read more

“Аз мълчаливо лежах в тъмната половина на стаята, те мълчаха в светлата…”

Из романа “Балада за Георг Хених” на Виктор Пасков, издателство Сиела. “Нощем баща ми се връщаше уморен и мълчалив от

Read more

“Какво се е случило с онзи, истинския, който е бързал да ме посрещне на дрезденската гара?

Из романа “Германия, мръсна приказка” на Виктор Пасков, издателство Сиела.   “От какво се срамуваше? Защо очите ти гледаха с

Read more