“Нищо, освен естественото, от естеството на нещата…”

Из “Луксозен Suchard” от сборника “Бонбониерата” на Яница Радева, издателство Парадигма. “Няма да я бъде тази!” с това изречение заспа

Read more

“единствената среща, която има да идва…”

Из “Снимка за спомен” от сборника “Бонбониерата” на Яница Радева, издателство Парадигма. “Поканата беше по-скоро покана към доброто старо време,

Read more