“Не помня звездна или лунна беше светлината. Навсякъде наоколо беше война…”

Из романа “Английският пациент” на Майкън Ондатджи, издателство Лъчезар Минчев. “– Какво се случи три години преди това? – Тя

Read more

“Тогава се влюбих. В глас. Просто в глас…”

Из романа “Английският пациент” на Майкъл Ондатджи, издателство Лъчезар Минчев. “През 1936 г. млад мъж на име Джефри Клифтън срещнал

Read more