Дейвид Мосъп: Преводът е изкуство, опит и усет.

С Дейвид се запознах преди 7 години. Тогава активно пишех, без да имам нещо завършено за превод, но ми беше интересно да си поприказваме за работата му, за него. На едно приятно кафене пред Народния театър проведохме една продължителна и изключително полезна опознавателна среща, след която си тръгнах щастлива, че един ден, когато реша да... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Нагоре ↑