“Може би мъжът срещу мен не е технологичен гений, но все трябва да е чувал за копирна машина…”

Из романа “Утре” на Радостина А. Ангелова и Александър Станков, издателство Софтпрес. “– А къде са… Влизам в стаята, в

Read more

“градската екология кашляше и страдаше пред очите им като недоизлекувана старица, която трудно прикриваше болестта си…”

Из романа “Жените от Кино Роялъ” на Леа Коен, издателство Ентусиаст.  „Трябва да си запиша това постмодерно прозрение, за да

Read more

“…светкавиците приближаваха, шиеха през небето абсурдни шарки…”

Из “Приключение в Долната земя. Коледари срещу хали” от Елена Павлова, издателство Софтпрес. “Светът беше изчезнал. И адски болеше. Лъчко

Read more

“Сякаш не самото действие, без значение дали е било правилно, или не, а неговите последствия придават смисъл на решението…”

Из романа “Майката на дъщеря ѝ” на Даниела Петрова, издателство Сиела. “КАТЯ   ПРЕДИ  Вече се случваше. Щях да стана

Read more

“Трябва да се научиш, Томи, кога да говориш и кога – не…”

Из романа “Утре” на Радостина А. Ангелова и Александър Станков, издателство Софтпрес. “Няколко дни преди да се появи на сбирката

Read more

“ИСТОРИЯ ЧЕТИРИНАЙСЕТА, в която оказваме първа помощ на приятел на пътя”

“Из “Кралство Заувари” на Любивое Ршумович, издателство Емас. “Присъствахме на страшна сцена – пред нас една кола блъсна куче, което

Read more

“Как мислиш, дяволите и таласъмите става ли да са гаджета?”

Из “Приключение в Долната земя. Коледари срещу хали” от Елена Павлова, издателство Софтпрес. “Когато дойде на себе си, лежеше по

Read more

“Сто седемдесет и трима пътници, две бебета, един инвалид и шест души екипаж. Разчет за кацане 8,30 зулу…”

Из романа “Кацането” на Йордан Колев, издателство Сиела. “1 час и 45 минути до кацането   – Рубен, трябва да

Read more

“Чувствам се като крадец, отмъкнал най-ценното от една майка – времето, прекарано с рожбата й…”

Из романа “Нощ” на Камелия Кучер, издателство Хермес. “Натискам звънеца, а тялото ми се е сковало от дългия път и

Read more