За разработването на таланта

Георги Караславов: “Безспорно, за да станеш писател, трябва да имаш някакво зрънце от дарование. Но само с едно дарование нищо не може да се направи. Дарованието прилича на плодородна почва. Тази почва може да даде отлична пшеница, но трябва да се изоре, да се почисти от плевелите, да се посее, сетне да се оплеви, да се полива, да се жъне, да се вършее и едва тогава да се прочисти зърното, за да се прибере. Колко повече труд усърдие, постоянство, умение и напрежение трябва да се вложат, за да се създаде, да се “роди” едно добро художествено произведение! Талантът трябва да се разработи дълбоко и основно. С право е казано, че геният е една стотна дарба и деветдесет и девет на сто труд. Тънкостите на писателската работа трябва да се усвоят лабораторно. Без това условие не е възможно да се създаде голямо и трайно произведение, което да отрази най-типичните прояви и тенденции на своето време.”