За майсторството на писателя

Иван Вазов: “Един писател може и има право да пише тъй, както умее и както намира за добре. Аз съм правил същото и никога не съм се вслушвал в чужди съвети, когато те са противоречили на моето вътрешно творческо чутье, па макар че били подкрепени и с мненията на авторитети. Една драма, била извлечена от роман или съвсем новоизлязло произведение – та какво от това? Важното е: написана ли е с талант, хубаво ли е построена, вярно ли са развити характерите, пленява ли зрителите, вълнува ли ги с добри и високи чувства, прокарва ли здрави идеи в общественото съзнание, разтърсва ли като с галванически ток умовете и запечатва ли дълбоко в душите изнесените на сцената образи? Ако има тия качества, то тя е хубава драма, тя е едно красиво дело.”