Как да изградим отличителен глас на героя?

Чели ли сте някога роман, в който всички герои говорят по един и същи начин? Използват почти еднакъв словоред, еднаква дължина на изреченията, еднакви сложни или специфични думи, еднакво оригиналничат, употребяват все едни и същи ругатни или изрази, когато са под напрежение или са щастливи, ядосани. А знаете ли, че е възможно дори в страница, в която има само реплики на двама-трима герои и никъде не се споменава чие изказване на кого е, вие пак да можете безпогрешно да разпознаете чие е изказването, само по характерните особености в речта на всеки от образите? Защо това е така? Защото извличането и разработването на отличителен глас на вашите герои – това как мислят и говорят – е от изключително значение за всяко произведение. Това прави образите живи, плътни и реалистични.

Не е задължително да изграждате отличителен глас за всеки от героите си, но е от особена важност да се фокусирате върху онези от тях, които играят най-ключови роли в произведението ви – героите, от чиято гледна точка се разказва романа, главните герои, дори пряко-свързаните второстепенни образи. За да успеете в това, просто направете следния анализ на всеки от въпросните герои:

Как гледа героят ви на света генерално? Това може би е първият въпрос, на който вие като автор трябва да отговорите. Циничен ли е, мрачен ли, наивен? Неговото верую манипулира не само мислите и репликите му, но и това как той реагира в ситуации, как планира действията си в краткосрочен и дългосрочен план. Обърнете внимание на чувството за хумор на героя. Шегува ли се той и при какви обстоятелства? При напрегнати ситуации, под напрежение, без повод или в “подходящите” моменти? Шегите, построени на основата на игра на думи зависят от речниковия запас, от интелигентността на “автора” им. Черен, циничен, саркастичен ли е вашият герой, когато се шегува? Не забравяйте, че и за да се пошегува, човек трябва да има нужното самочувствие.

Колко формално общува героят ви? Питали ли сте се от къде идва тази формалност? Тя може да има връзка с образованието му или работата. Тази официалност може да е постоянна или да се пречупва, когато героят е ядосан, изненадан, в настроение. Също така е добре да помислите за евентуални зони на познание във вашата история, за които вашият герой “няма думи” или не разбира техническите им термини – например, в сферата на лова, видео игрите, маркетинга, градинарството, други.

Какви изречения използва героят ви? Кратки или дълги? Прости или сложни думи употребява и защо? Героят ви може да набляга/натъртва на думи, за да докаже тезата си, да има характерни изрази, които обича да използва. В това число не изключвайте и паразитни думи и ругатни, до които често прибягва.

Добре е да помислите как културата на мястото, от където идва съответния герой, се отразява на неговия речник. Има ли героят ви специфичен, базиран на културни различия, речник? Използва ли някои специфични разговорни изрази? Може да нарича някое ястие, тип човек или място по начин, характерен за определен регион. Имайте предвид и че ще бъде интересно, ако внимава да не го използва в речта си, с цел да прикрие произхода си.

Не забравяйте да “предвидите” колко схватлив и остроумен е героят ви? Колко бързо “отвръща подобаващо”, колко често остроумничи и какъв ефект имат остроумията му. На какви теми се шегува вашият герой – смъртта, секса, брака, авторитетни фигури, физиологични функции или всичко, което е социално неприемливо да се поднесе в буквална форма? Имайте предвид, че за да “текат свободно” шегите, човек има нужда от кураж, а това не е “хапка за всеки”. Чувството за хумор на първо място се залага още от ранна детска възраст, а на второ място се изисква да си узрял за него. Надсмива ли се и над себе си героят ви или се взема твърде сериозно и прилага шеги само по повод на други хора? Мнителен ли е героят ви по отношение на чуждите шеги. Ако е така, вижте дали не е с прекалено ниско самочувствие, но не забравяйте и че прекалено високото мнение за себе си кара човек да пречупва всичко през собственото му его, а когато егото стъпи на сцената, забавлението свършва.

Направете този анализ поотделно за всеки от героите, на които сте решили да придадете отличителен глас. Опитайте се да бъдете възможно по-подробни в отговорите. Ако ви се стори, че зацикляте с някои от отговорите, възможно е това да е признак, че не познавате все още героя си така добре. Помислете отново за неговия образ и опитайте отново. Той също държи да го познавате добре, за да ви се отплати в произведението ви подобаващо.