Основни компоненти на историята

С огромни предварителни извинения ще се ви помолим да си спомните за някой от онези филми, на които всеки е попадал – където героят става сутрин, извършва редица от стандартни сутрешни ритуали, хапва, излиза за училище/работа, прекарва си деня, връща се, вечеря, извършва вечерните си ритуали, ляга да спи. Едва ли сте ги гледали чак до там и по-нататък, но схванахте идеята. И книги има от рода.

Това истории ли са? Все пак, имат си главен герой, който прави своя избор, водещ към естествено развитие на събитията, състоят се от 3 части – имат начало, среда и край, – а това са нещата, които правят от нещо история, нали?

Дали? Всъщност, не. Не са.

Защо подобен род книги и филми се дочитат/доглеждат трудно, ако въобще не са захвърлени и заменени с нещо друго доста скоро след началото (за книгите – до 50-а страница, за филмите – до 20-а минута)? И защо, ако се наложи да дадете кратка и спонтанна оценка на видяното, вероятно ще отвърнете “защото нищо не се случва”, след като НЕЩО се случва – героят се събужда, върши сутрешните си ритуали, хапва… Отново извинете!

Защото описания от този род приличат на поредица от действия, които не водят никъде и НЕ съдържат криза, вътрешна борба, разкритие, промяна на живота на героя, др. Те са отчет, може би документално кино, но не и история.

В този ред на мисли, дефиницията за структурата на една история – “нещо, което има начало, среда и край” – не може да ви е от помощ. Все пак, и описанието на приготвянето на торта си има начало, среда и край, указанията за употреба на домакински уреди си имат тези компоненти, но не са истории.

Тогава кое е история?

По своята същност историята е разказ за човек, който се справя с някакво напрежение, а напрежението е породено от незадоволено желание. Без враждебна среда, без пречещи обстоятелства, без кризисно събитие, което да предизвика действие, вие нямате история. Тогава тайната за това да напишете история, която въвлича читателите и ги кара да разгръщат страниците, не е да съчините все повече и повече неща, които да се случват на героя, а да се фокусирате върху създаването на повече и повече напрежение с разгръщането на историята.

Разбирането на същината на хубавата история ще ви помогне да разкажете вашите истории по-добре и да помогнете на редакторите да повярват в нея.

Анализ на основните компоненти на историята прочетете тук:

Основни компоненти на добрата история

Добрата история – още няколко компонента за майстори и ценители